SonS vebinar: Integrisano STEAM obrazovanje i matematika u praksi

U okviru prvog predavanja biće reči o interdisciplinarnoj nastavi iz različitih predmeta, zasnovanu na razvijanju znanja i veština, kako bi se obogatilo celokupno obrazovno iskustvo. Na drugom predavanju učesnici će imati prilike da čuju kako izgleda zanimljiva nastava matematike, te i kako se objašnjavaju složene matematičke oblasti poput algebre, geometrije, merenja i obrade podataka na…

SonS vebinar: MATEMATIKA, POEZIJA I MICRO:BIT

U prezentaciji će se prikazati na koji se način poezija i matematika mogu povezati u nastavi s ciljem sticanja matematičkih znanja. Gledaoci će takođe biti podstaknuti da i sami potraže inspiraciju i počnu sa pisanjem matematičke poezije. U drugom delu biće predstavljeni micro:bit uređaj i njegove mogućnosti. Kako se micro:bit može koristiti kao nastavno sredstvo…

SonS vebinar: 3D matematika i digitalni alati za nastavu jezika i biologije

Na vebinaru ćete saznati nešto o samom pojmu biodiverziteta, kao i šta je to monitoring osetljivih ekosistema ugroženih biljnih i životinjskih vrsta, ali i o načinu prikupljanja podataka o biodiverzitetu putem softvera Biologer. U okviru drugog predavanja saznaćete više o besplatnoj edukativnoj platformi „Empatico”, njenim mogućnostima, sadržajima i načinu funkcionisanja. Predavač će vam kroz praktične…

SonS vebinar: Predstavljanje pobedničkih projekata sa prvog nacionalnog SonS festivala – drugi deo

Cilj STEAM projekta „Drive Safely” je da se kod učenika treće godine izgradi svest o važnosti bezbedne vožnje kroz sagledavanje teme iz perspektive školskih predmeta. Projekat „Vizuelna percepcija” bavi se izazovima, istraživanjem i iskustvenim učenjem. Metode se prepliću, pristup je interdisciplinaran i primenljiv kroz različite razrede (od VI do VIII razreda).

SonS vebinar: Primeri najboljih nastavnih praksi u STEAM nastavi u Srbiji

U okviru prvog predavanja, Tanja Olear Gojić, pedagoški savetnik, profesor razredne nastave i SonS ambasador, pokazaće vam na koji način učitelji mogu da se priključe aktivnostima i projektima koji se bave kodiranjem i algoritamskim načinom mišljenja i predstaviće vam zanimljivosti u vezi sa „Evropskom nedeljom programiranja” („Code Week 2020”). Dalibor Todorović, nastavnik računarstva i informatike…

SonS vebinar: STEM i svet oko nas

Imaćete priliku da čujete kako STEM pomaže u povezivanju sa ljudima iz celog sveta putem Interneta, telefona itd, ali i da vidite kako su se učenici osnovne škole uključili u zanimljiv eksperiment i kroz niz različitih aktivnosti pratili rast i razvoj pšenice tokom određenog vremenskog perioda. Kroz ovaj primer videćete spoj učioničke i vanučioničke nastave,…

SonS vebinar: Otkrijte vezu između STEAM-a, jezika, građanskog vaspitanja, arheologije i matematike

Na prvom predavanju od naših predavača imaćete priliku da čujete kako je pojava logaritama dovela do jedne male revolucije (ili evolucije) ne samo u matematici, već i u nauci uopšte. Ovim predavanjem biće ispričana priča o tome kako je čas o primeni logaritama u arheologiji na arheološkom lokalitetu doveo do realizacije mnogih događaja i projekata.…

SonS vebinar: Dani evropske kulturne baštine i Evropski dani istraživanja i inovacija uz STEM

Ideja je da se kroz izučavanje geometrijske ornamentike, kruga i rozete, povežu etnologija i matematika kao naučne discipline. Istraživačkim postupcima i tehnikama biće objašnjeno značenje ovih pojmova od praistorije do danas, kroz mitologiju i narodnu tradiciju. Učenicima će biti približen pojam kruga i kroz upoznavanje sa zaboravljenim zanatima i predmetima moravičkog kraja. Biće predstavljeni digitalni…