Integrativna nastava prirodnih i društvenih nauka

Integrativna nastava prirodnih i društvenih nauka OŠ „Vuk Karadžić” u Loznici tokom školske godine realizuje niz STEM projekata radi promovisanja i unapređenja STEM obrazovanja, koje se pokazalo kao efikasno i krajnje neophodno u savremenom obrazovnom sistemu jer su interdisciplinarnost i integrativan pristup filter nepreglednog mora informacija i metodičkih mogućnosti. Istovremeno, iskustva pokazuju da učenicima prija…

Vratimo mlade nauci, tehnici i umetnosti

Vratimo mlade nauci, tehnici i umetnosti Početkom jula ove godine u medijima su osvanule senzacionalne vesti o značajnoj promeni interesovanja za akademska zanimanja kod nas. Ova promena je uočljiva i u odnosu na period pre početka pandemije, ali je još drastičnija u odnosu na period od pre desetak godina. Ne čudi što su medicina i…

Obeležavanje Evropskog dana nauke i jezika kroz integrativne tematske vannastavne aktivnosti i STEM: Primer iz prakse osam nastavnika

Obeležavanje Evropskog dana nauke i jezika kroz integrativne tematske vannastavne aktivnosti i STEM: Primer iz prakse osam nastavnika Uspešna realizacija nastavnog procesa podrazumeva spremnost nastavnika da osmisli nastavu koja se može primeniti u svim mogućim okolnostima, a pandemija nas je naučila da ne postoje izgovori u savremenom okruženju da se nastavni proces ne realizuje kvalitetno.…

STEM u svetu bajki – primer dobre nastavničke prakse

Primer dobre prakse Erasmus projekta „Connection between fairytales and STEM” Bajke su neobilazan deo svakog detinjstva. One su i deo svakodnevice rada vaspitača sa predškolskom decom, jer je ključno razdoblje za njihovo čitanje od četvrte do sedme godine. Nemački pesnik Šiler je rekao da dublje značenje leži u bajkama koje nam pričaju u detinjstvu nego…

Primer iz STEM nastavničke prakse: Simetrija u matematici i muzici

Primer iz STEM nastavničke prakse: Simetrija u matematici i muzici Šta je simetrija?  Simetrija (od grčke reči συμμετρία (symmetria) „saglasnost u dimenzijama usled srazmere, aranžmana”) na svakodnevnom jeziku odnosi se na osećaj harmonične i lepe proporcije i ravnoteže. U matematici „simetrija” ima preciznu definiciju – da je objekat invarijantan za bilo koju od različitih transformacija,…

Zašto se baviti STEAM disciplinama?

Nastavnik sam matematike i mislim da se podrazumeva da treba da primenjujem STEAM (science, technology, engineering, art i mathematics) u nastavi. Mišljenja sam da je to više do ličnosti, da je više bitna filozofija življenja, pogled na sve, da je bitno da se učenicima te discipline predstave. Sve je teško prvi put, kada nemate jasnu…