Primer dobre prakse ,,Dnevnik dobrih dela”

Primer dobre prakse „Dnevnik dobrih dela” Projekat „Dnevnik dobrih dela” nastao je u želji da bude primer dobre prakse saradnje roditelja i nastavnika u dolaženju do konstruktivnih rešenja izazova i teškoća sa kojima se suočavaju deca po pitanju vršnjačkog nasilja. Motiv je jedna prilično kompleksna situacija vršnjačkog nasilja, gde su svi akteri bili zatečeni i…