Nastavni materijali „Act Now for the UN Sustainable Development Goals” i takmičenje „Future League”

Nastavni materijali „Act Now for the UN Sustainable Development Goals” i takmičenje „Future League”   Science on stage EU je 14. oktobra objavio novi nastavni materijal „Act Now for the UN Sustainable Development Goals”: www.science-on-stage.eu/act- now-sdg. Materijali sa interaktivnim nastavnim listovima i filmovima su besplatni, a napravili su ih nastavnici za nastavnike u osnovnim i…