Šta je predstavila tribina o rezultatima PISA testa?

U petak, 10. januara, na Institutu za moderno obrazovanje održana je akreditovana tribina pod nazivom „Mitovi i istine o rezultatima PISA testa”. Predavači su bili: dr Bojan Ristić, direktor Visoke škole strukovnih studija za informacione tehnologije, član Saveta za Nacionalni okvir kvalifikacija, osnovanog od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, saradnik i član Instituta za…

10. januar Akreditovana tribina „Mitovi i istine o rezultatima PISA testa”, Institut za moderno obrazovanje, Beograd

Cilj tribine je unapređenje kompetencija nastavnika u oblasti planiranja i realizacije nastave orijentisane na ishode (podizanje nivoa metodičkih znanja relevantnih za ciljeve i ishode predmeta/oblasti). Program tribine podstiče unapređenje kompetencija nastavnika i drugih aktera u obrazovanju kroz analizu rezultata PISA studije. Stavljanjem fokusa na ishode učenja, nastavnici se podstiču na razvoj digitalne i finansijske pismenosti…